Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

Az ASSA ABLOY kötelezettséget vállal arra, hogy különféle üzletágai mindenkor és az egész világon az adatvédelmi törvényekkel összhangban fognak működni. Az EU-ban hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (a “GDPR”) tőlünk is megköveteli, hogy személyes adatok kezelésekor a korrektség, a számonkérhetőség és az átláthatóság elve alapján járjunk el.
Az ASSA ABLOY célirányosan, módszeresen és rendszer szinten közelít az adatvédelem kérdésköréhez. Globális érvényű Adatvédelmi Megfelelőségi Programunkat azzal a céllal dolgoztuk ki, hogy védjük alkalmazottjaink, ügyfeleink és üzleti partnereink személyes adatainak  sértetlenségét. Az ASSA ABLOY a Vállalatcsoport minden szintjén célra rendelt erőforrásokat biztosít, amelyeknek fókuszában a világ különféle részein hatályban lévő adatvédelmi törvények, köztük a GDPR folyamatos teljesítése áll.
Elfogadott biztonsági normáknak megfelelően működő berendezések segítségével őrködünk a személyes adatok biztonsága felett. Az egyének jogaira nézve kockázatot jelentő esetekben hatásvizsgálatot folytatunk le saját bevett módszertanunk szerint.
Tisztában vagyunk vele, hogy az adatvédelmi törvények alakulása, fejlődése folyamatos. Az ASSA ABLOY már eddig is számottevő erőforrásokat fektetett abba, hogy saját Adatvédelmi Megfelelőségi Programját szélesebb körben tegye ismertté, és képzést vezessen be arra vonatkozóan. Az adatvédelem terén jelentkező fejlemények nyomon követésével gondoskodunk arról, hogy irányelveink, folyamataink, eljárási szabályaink mindig időszerűek és kielégítőek legyenek.
Kötelezettséget vállalunk a megfelelő adatvédelmi szabályozás biztosítására, az adatok megbízhatóságát és biztonságát pedig hosszú távú befektetésnek tekintjük.

Ha többet szeretne megtudni az Általános Adatvédelmi Rendeletről, kövesse nyomon az Európai Uniónak a GDPR-re vonatkozó hivatalos közleményeit.